REIKI

er en harmoniserende energi som aktiveres i hendene

Reiki er naturlig
Reiki kan ikke manipuleres
Reiki er stillingsenergi i alt levende

Dette er en urgammel behandlingsform som ble gjenoppdaget av japaneren Mikao Usui på 1800-tallet, og har siden spredd seg til vesten.

Reiki er en naturlig og sikker måte å nærme seg god helse på – både for kropp og sinn. Alle – absolutt alle – som ønsker, kan få Reiki aktivert i hendene. Helse, alder, kjønn og utdannelse er uvesentlig i forhold til Reiki.
Det er en enkel egenbehandling, som også kan utføres på andre, både mennesker og dyr. Reiki utelukker ikke andre behandlingsformer hverken innen skolemedisin eller alternative retninger, tvert imot, den støtter alle former for behandling.

På The Reiki Network-kurs lærer du å bruke Reiki selv. Du finner mer informasjon på kurssidene.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om Reiki.

Aase Melhus
Reikimester-lærer

KURS 2020: OSLO

REIKI 2
17. januar
18. januar
19. januar

Aase Melhus

Reikimester-lærer
1968 Fysioterapeut med 40 års erfaring
1990 Master practitioner NLP
1993 Facilitator i kinesiologi (hjelp for lese- og skrivevansker)
1997 Reikimester, The Reiki Network
1999 Reikimester-lærer
2011 - 2014 Enhetsterapeut hos dr. med. Audun Myskja
Kontakt

ERFARINGER MED REIKI

Den enkeltes erfaringer med Reiki er personlig fordi vi er forskjellige; både mentalt, følelses- messig og fysisk. Reiki hjelper oss å skape balanse der vi har størst behov.

Bedret Søvnkvalitet

Mestring av Stress

Økt Bevissthet om Egne Ressurser

Vanlige spørsmål

Trenger jeg tro på Reiki for at det skal virke?

Nei, Reiki har ingenting med tro å gjøre. Det er en hurtig-vibrerende energi som er tilstede i alle mennesker.

Kan jeg ha glede av Reiki når jeg bruker medisiner?

Ja. den balanserende effekten til Reiki, kan det bidra til at medisiner virker bedre og at bivirkninger reduseres.

Kan jeg bruke Reiki sammen med andre behandlingsformer?

Ja, Reiki understøtter alle former for behandling - tradisjonelle og alternative

Hva er forskjellen på Reiki og healing?

Reiki er tilgjengelig for alle som ønsker det. Healere har ofte spesielle evner.

Hva skjer på et kurs?

På et Reiki kurs blir Reiki aktivert i hendene på kursdeltageren. Man må hverken prestere noe, eller tro på reiki for å delta på kurs. Undervisningen er en blanding av teori og praksis og deltakerne har god anledning til å gjøre egne erfaringer. Det undervises i behandling av barn, voksne, planter og dyr, men hovedvekten legges på egenbehandlingen. Etter endt kurs kan man dra nytte av Reiki resten av livet.

Reiki Network

The Reiki Network er en internasjonal yrkes organisasjon for reikimestre. Den ble dannet i 1990. Dens formål er å tilby gundig utdanning av reikimestre og reikimester-lærere for å sikre en høy standard på kursene som holdes.

The Reiki Network har en omfattende nettside for publikum hvor du finner informasjon om Reiki, foreningen, medlemmene og deres kurs i mange land. Det er også en intern nettside hvor medlemmene utveksler erfaringer med Reiki.

Det utgis medlemsblad og holdes nasjonale og internasjonale møter, for inspirasjon og faglig oppdatering.
Det tilbys åpne informasjonsforedrag og kurs i alle gradene fra Reiki 1 til reikimester-lærer.

Det presiseres at hvert kurs er tilstrekkelig, så det første kurset, Reiki 1, er nok til å ha glede og nytte av Reiki resten av livet. Vi vektlegger at det må gå fler måneder mellom kursene, for dem som ønsker å ta fler kurs.

www.reiki-network.net
www.reiki-network.no